Ръководството на ОП „Чистота-Свищов” да бъде сменено. Това поиска на редовното декемврийско заседание на ОбС-Свищов съветник Ивелин Петров. Искането му бе отправено по време на дебата по определяне на размера на такса битови отпадъци, по-известна като такса смет, за 2022 година. Реално дебат силно казано, защото единствено Петров взе отношение по точката.
Такса битови отпадъци придоби много висок размер последните години. Това бе оправдано от общинската администрация с много неща, коментира съветникът. Той заяви, че за него не е оправдана разходната част. Ивелин Петров припомни и инициираната от него анкета до граждани и бизнес относно услугата. „Нито един бизнес субект не харесва услугата”, припомни Петров. В заключение той заяви, че явно трябва да се смени управлението на това дружество и е нужно ново ръководство.
В крайна сметка меракът на кмета Генчев бе подпечатан от 21, „против” гласуваха четирима, толкова се и въздържаха. По традиция от последната година съветниците заседаваха онлайн.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.