Проблемът не е кой е по-великия спорт, а защо точно тази зала се взема. Това заяви съветник Цветанка Костова в обяснение на отрицателен вот по точката, касаеща разпореждане с общинска собственост – предоставяне на залата по тенис на маса на спортния клуб по карате, проследи Актуално Свищов.
В началото на заседанието на местния парламент дадоха думата на Марио Якимов и на Марин Маринов за обръщение към съветниците.
Марио Якимов припомни, че зала “Септември”, според строителните документи от 1999 г , е спортна зала по тенис на маса и попита защо е премахната дори тенис-масата от площадката на открито. Попита още къде ще тренират подрастващите и състезателите по тенис от 4-те клуба по тенис, сред които има и състезатели, участващи и в елитни отбори в страната. Той заяви, че този спорт има развитие и бъдеще в нашия град.
Марин Маринов също говори пред съветниците за историята, дейността и постиженията на Карате клуб “Алеко” – 60 деца тренират, 20 са картотекирани, медалисти от европейски и световни шампионата.
В крайна сметка при гласуване на точка 25 от дневния ред, касаеща управлението на частна общинска собственост, т.е. залата на ул. “Цанко Церковски”, болшинството съветници – 16, гласуваха в полза на карате-клуба. Шест съветника бяха против, една от които бе Цветанка Костова. В обяснение на отрицателния си вот тя заяви, че проблемът не е в това кой е по-великият спорт. Костова попита защо точно тази зала е трябвало да бъде взета, тя изказа мнение, че не бива да се противопоставят клубовете. Защото и двата спорта имат както място, така и възпитателно въздействие върху подрастващите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.