Със 125 хиляди лева се закупува специализиран камион за нуждите на Общинско предприятие Чистота – Свищов, научи Актуално Свищов.

Предложението е от кмета Генчев и внесено в канцеларията на градския парламент. Преди окончателното гласуване в пленарна зала предложението трябва да мине и през комисиите на ОбС – Свищов.

С предложението се прави промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Общината през 2024 година – създаване на нов обект „Закупуване на тежкотоварен камион за нуждите на ОП „Чистота-Свищов“ град Свищов. Предложението е свързано със закупуването на нов специализиран товарен автомобил за събиране и транспортиране на отпадъците, събрани в кофите с обем 240 литра от (HDPE) полиетиелен с висока плътност. Предприятието не разполага с техника за повдигане и изсипване на пластмасовите кофи, което затруднява сметосъбирането.

Община Свищов води последователна политика, свързана с поетапна подмяна и допълване на автопарка, сметосъбиращите съдове и техниката на ОП „Чистота-Свищов“ с цел подобряване качеството на предлаганите услуги и облекчаване на графиците за превозване на боклук, пише още в предложението.

Окончателното решение трябва да бъде взето на редовното заседание на градските депутати на 25 април.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.