Семпъл проект за дневен ред, включващ седем точки, предвижда редовното заседание за август на ОбС-Свищов, популярен и като Принципната тлака, научи Актуално Свищов.
Водеща точка е: Представяне на информация относно актуализирано разпределение на плана и отчет по бюджета на Общината към 30.06.2022 година.
Градските първенци трябва да приемат и Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2021 година.
Трета точка е – Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2022 година. Съветниците трябва да приемат и отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за
периода 01.01.2022 – 30.06.2022 година.
Очаква се съветниците да дадат съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция клас В на „Аквилон – АМ“ ООД.
Предпоследна е точката е: Отпускане на еднократни парични помощи.
Последна точка по традиция е точката: Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
Актуално Свищов припомня, че юнското заседание на свищовските първенци продължи малко над 50 минути. През юли компенсираха малко, заседавайки цели два часа и половина. За принципната си работа в комисии и на климатик в зала 1 на „Цанко Церковски” получават месечна заплата.
Заседанието на ОбС-Свищов е от 14 часа на 25 август, четвъртък в зала едно на Общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.