Гражданите на Свищов и представителите на бизнеса не са доволни от качеството на услугата „чисто“, която предоставя ОП „Чистота“. Това става ясно от анкетата, инициирана от съветник Ивелин Петров. Той предостави и резултатите за Актуално Свищов.
Изключително съм благодарен на всеки, който отдели от ценното си време за да участва в моето допитване. С няколко реда ще обобщим по-важните резултати.
Трябва да се отбележи, че според 78% от отговарящите, общината не представя достатъчно добре предложението за размер на такса битови отпадъци пред широката общественост. По този начин се затвърждава и мнението, че общината изпълнява законовите изисквания материалите да бъдат представени, но определено не и така, че да достигнат до обикновения гражданин. При бизнеса е още по-фрапиращо, тъй като там 100% от отговарящите като юридически лица са заявили категорично, че общината не представя по подходящ начин предложението за размер на такса битови отпадъци.

Фиг. 1 – Физически лица
Относно размерът на предложението, близо 60% от респондентите считат, че сумата за издръжка на ОП „Чистота“ от 3 315 811 лв. не отговаря на качеството на предлаганата услуга. Едва 14% считат, че тя отговаря. Бизнесът от своя страна отново е обединен около мнението, че качеството на услугата не оправдава средствата, които се предвиждат за нея.

Фиг. 2 – физически лица

Удовлетворението от услугата сметосъбиране ясно очертава мнението на съгражданите ни – над 65% са неудовлетворени от услугата, 11% не могат да преценят, а удовлетворените са едва 14% от отговарящите. При бизнеса ситуацията е сходна – 80% са неудовлетворени, а 20% са донякъде удовлетворени.

На въпроса по какъв начин се отразява такса битови отпадъци върху бюджета ви, физическите лица са дали разнопосочни резултати, като близо 55% окачествяват разхода като тежък за техния бюджет, а 15% по-скоро не смятат, че този разход влияе на бюджета им. Останалите 30% считат, че до някъде разхода се отразява на бюджета им. При бизнеса е коренната разлика – 100% от бизнеса отчитат такса битови отпадъци като силно натоварваща бюджета им:

Фиг. 3 – Юридически лица

Също така трябва да се отбележи, че 80% от бизнеса счита, че методиката за формиране на такса смет за бизнеса трябва да бъде променена от текущата на база данъчна оценка към заплащане на реално изхвърлено количество смет. По този начин бизнес, който не генерира отпадъци не би следвало да се облага безогледно с такса битови отпадъци.
На фона на общото неудовлетворение от услугата смятам, че община Свищов сериозно трябва да се замисли дали това, което предлага ОП „Чистота“ е това, за което гражданите плащат, както и дали текущото ръководство на предприятието е най-добрия вариант за него, след толкова негативното обществено мнение към дейността му – Vox populi vox Dei!

Ивелин ПЕТРОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.