Пет щатни места се съкращават в общинско предприятие, научи Актуално Свищов.
Това става от 1 май 2022 г., когато се променя организационната и управленска структура на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД. От тази дата се съкращават длъжностите: „касиер домакин“ – 1 щатна бройка; „кантарджия“ – 1 щатна бройка; „работник поддръжка“ – 1 щатна бройка; „общ работник“ – 2 щатни бройки.
С цел оптимизиране на персонала, във връзка с промяна на част от фирмената дейност и намаляване обема на работа, с писмо управителят на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД излага мотиви за изменение на организационната и управленска структура на дружеството, пише в мотивите на проекта за решение. Очаква се то да бъде прието окончателно на редовното заседание на ОбС-Свищов, което е утре, 31 март 14 часа в салона на читалището. то дружество.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.