Районният съд в Свищов е признал подсъдимия Светлин А. (39 г.) за виновен за това, че на 21 декември 2018 г., като управител на търговско дружество „С. А.“ ЕООД, противозаконно е присвоил чужди движими вещи, пише вестник „Борба“. Той откраднал генератор за ток в комплект с кабели, заваръчен професионален апарат, 4 акумулатора, тръбно скеле, платна, метални талпи, 24 броя прътове и моторен трион на обща стойност 2962 лева. Владението им придобил по силата на предварителен договор за покупко-продажба между представляваното от него дружество и търговско дружество „БКС“ ЕАД – Свищов, представлявано от М. С., като присвоеното имущество е върнато до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.
Подсъдимият Светлин А. е освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление и на основание чл. 78 „а“, ал. 1 от НК, като Районен съд – Свищов, му е наложил административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1500 лв.
Подсъдимият Светлин А. е признат за невиновен за това, че противозаконно е присвоил трапецовидна голяма кофа за багер „Комацу“ на стойност 2300 лева.
Делото в Окръжен съд – Велико Търново, е образувано въз основа на въззивна жалба от „БКС“ ЕАД и протест на Районната прокуратура. Насрочено е за 17 март.