Съдят пет длъжностни лица от Свищов за неупражняване на контрол и за непредприемане на действия за събиране и отчитане на публични вземания. Делото е по обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Велико Търново, пише вестник „Труд”. Процесът е насрочен за утре, 6 декември в Окръжния съд в старата столица.
Обвинението срещу служителите е за това, че в периода от 31 октомври 2011 г. до 1 януари 2019 г., в Свищов, при условията на продължавано престъпление, като заемащи различни длъжности в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в Община Свищов, не упражнили достатъчен контрол. Те не положили грижи за възложената им работа и не предприели действия за доброволно събиране на общинските публични вземания на общината. Това са данъци за недвижим имот и МПС, такса битови отпадъци и лихви върху тях. Сумите са дължими от едноличен търговец.
Обвиняемите ще отговарят и за това, не упражнили достатъчен контрол върху работата на старши инспектори „Приходи“ в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“, с което за община Свищов са настъпили значителни щети в общ размер на 33 916 лв. 14 802 лв.от сумата е за периода от 31 октомври 2011г. до 4 декември 2017г. и 19 113,54 лв. за периода от 7 декември 2017г. до 1 януари 2019г.
„В периода от възникване на задълженията, за които е допуснато погасяване по давност, до момента, в който погасителната давност е изтекла, служителите в отдела не са предприели предоставените им от закона правомощия за събиране на публичните вземания на общината за местни данъци и такси и лихви, дължими от едноличния търговец. Така допуснали вземанията да бъдат отписани, с което за общината са настъпили значителни щети“, пише в обвинителния акт.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.