Делото тръгва отново в Окръжния съд във Велико Търново след като бе върнато от Апелативния съд за ново разглеждане, пише вестник „Труд“.
Изправят отново на подсъдимата скамейка пет длъжностни лица от Свищов за неупражняване на контрол и за непредприемане на действия за събиране и отчитане на публични вземания. Делото е по обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Велико Търново. Процесът срещу обвиняемите бе през миналата година и Окръжният съд в старата столица им наложи наказания пробация. След протест на Прокуратурата обаче делото стигна до Апелативния съд във Велико Търново. Състав на апелативната инстанция с решение от 27 януари, отмени постановената от първата инстанция присъда и върна делото за ново разглеждане.
Процесът срещу петимата общински служители тръгва отново на 29 март в Окръжния съд във Велико Търново.
Обвинението е за това, че в периода от 31 октомври 2011 г. до 1 януари 2019 г., в Свищов, при условията на продължавано престъпление, като заемащи различни длъжности в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в Община Свищов, не упражнили достатъчен контрол. Те не положили грижи за възложената им работа и не предприели действия за доброволно събиране на общинските публични вземания на общината. Това са данъци за недвижим имот и МПС, такса битови отпадъци и лихви върху тях. Сумите са дължими от едноличен търговец.
Обвиняемите ще отговарят и за това, не упражнили достатъчен контрол върху работата на старши инспектори „Приходи“ в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“, с което за община Свищов са настъпили значителни щети в общ размер на 33 916 лв. 14 802 лв.от сумата е за периода от 31 октомври 2011г. до 4 декември 2017г. и 19 113,54 лв. за периода от 7 декември 2017г. до 1 януари 2019г.
„В периода от възникване на задълженията, за които е допуснато погасяване по давност, до момента, в който погасителната давност е изтекла, служителите в отдела не са предприели предоставените им от закона правомощия за събиране на публичните вземания на общината за местни данъци и такси и лихви, дължими от едноличния търговец. Така допуснали вземанията да бъдат отписани, с което за общината са настъпили значителни щети“, пише в обвинителния акт.