Съдия Мирослава Тодорова осъди държавата в Страсбург, съобщи БНР. С решение от днес Европейският съд по правата на човека приема, че е погазена свободата на изразяване на Тодорова, както и че срещу нея легални средства са използвани за паралегални цели. На Тодорова не е присъдено обезщетение, защото тя самата не претендира за такова.
Тодорова е един от съдиите, които винаги гласно за изразявали позиция срещу статуквото и пороците в съдебната система. Тя бе и председател на Съюза на съдиите в България – най-голямата гилдийната организация в страната, и от тази позиция също непрекъснато критикуваше злоупотребите в системата. В отговор срещу нея започнаха дисциплинарни производства.
Тя заведе делото в Страсбург заради двете дисциплинарни процедури, които приключиха с намаляване на заплатата й и дисциплинарното й уволнение заради забавени дела.
Европейският съд по правата на човека сега приема, че дисциплинарното производство срещу Тодорова и наложените й санкции са намеса в правото й на свобода на изразяване, те се на били „необходими в демократичното общество“ при преследване на легитимните цели. Основната цел на дисциплинарните производства срещу Тодорова е била не да се гарантира приключването на делата в срок, а да бъде тя санкционирана и сплашена заради критиките й към Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.