С проект разработен от Общината модернизират ДСХ „Мария Луиза“. Това стана ясно по време на днешното редовно заседание на местния парламент, проследи Актуално Свищов.
С пълно единодушие съветниците дадоха съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции.
С начинанието общината цели извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора, по Програмата.
Община Свищов е включена като конкретен краен получател за изпълнение на инвестиции по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.