Община Свищов получи одобрение за финансиране и реализиране на проект „Екологично детство = екологично бъдеще “ в конкурса на Министерството на околната среда и водите на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, който е част от Националната кампания „За чиста околна среда – 2023 г.“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Проектът е насочен към реализиране на дейности, включващи почистване, реновиране на съществуващо парково пространство и оборудване на обособеното дворно място на Учебен комплекс „Алеко Константинов“, в град Свищов. Сградата на комплекса е преустроена от закрито гимназиално училище в комплекс, в който в момента се предоставят пет образователни и социални услуги за деца и родители. От децата и служителите в центровете, в прилежащото парково пространство са монтирани пунктове за събиране на пластмасови капачки, къщички за птици, а в самите центрове е изградена и работи вътрешна система за разделно събиране на отпадъци, което допринася за развитие и утвърждаване на еколого-културно поведение в децата и родителите.
Настоящото проектно предложение изцяло ще допринесе за постигане на Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2023 г.“ като чрез консолидиране на обществеността около инициативата ще се реновира и създаде нова зона за отдих в върху 2,4 дка площ в двора на обособен Учебен комплекс „Алеко Константинов“. По проекта предстои закупуване и монтаж на 1 бр. люлка везна за деца в инвалидни колички, 1 бр. ново комбинирано детско съоръжение, люлка тип кресло за деца на възраст 3-12 г., 1 бр. комбинирано детско съоръжение за деца от 0 до 3 г., частично озеленяване на почистения терен, оформяне на алейни пространства, чрез създаване на естетически цветни центрове, монтиране на 3 замонолитени нови пейки и 5 кошчета за събиране на отпадъци.
Планираните мероприятия ще се реализират с общ бюджет на стойност 16 883,70 лева, като финансирането от МОСВ – ПУДООС е в размер на 14 983,70 лева и ще бъде изразходено за почистване, възстановяване на зони за отдих, ремонти и монтаж на нови детски съоръжения и озеленяване. Разходите за поставяне на 3 пейки и 5 нови кошчета за отпадъци ще са собствен принос на Община Свищов в размер на 1 900,00 лв.