Проект за над 410 хиляди лева предвижда енергийна ефективност на сградата на Детска градина „Чиполино“, научи Актуално Свищов.

За целта общинските съветници трябва да дадат съгласие Общината да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент пред Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ с проектно предложение „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“. Предложението на кмета бе подкрепено с пълно единодушие в комисия. Очаква се и окончателно гласуване в пленарна зала на местния парламент.

Община Свищов ще осигури необходимите средства за съфинансиране за изпълнение на избрания пакет енергоспестяващи мерки в размер на 123 831,51 лв. от общата стойност на проект „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“, чийто общ бюджет е 414 180,05 лева.
1. Община Свищов ще осигури необходимите средства за финансиране на СМР, извън обхвата на предписаните в избрания пакет енергоефективни мерки, възлизащи на 14 723,57 лв.

Към момента в детското заведение се обучават общо 140 деца, разпределени в 2 яслени и 4 градински групи.
За тях се грижат общо 31 човека персонал, от които 23 учители, 4 медицински сестри, 1 педагог и 3 детегледачки.
Сградата, в която се помещава детската градина е публична общинска собственост, строена 1974 година и е с 1962 м2 РЗП.

Сградата е санирана, като външните стени са топлоизолирани с топлоизолационен материал EPS – 5 см.; външната дограма е подменена с алуминиева (ЕТЕМ) и трикамерна РVС (SALAMANDER) дограма със стъклопакети. Извършеното ОЕЕ показва, че сградата има клас на енергопотребление „С” и не изпълнява изискванията за енергийна ефективност. Ограждащите стени и подът са с висок коефициент на топлопреминаване, за които е необходимо е да бъдат реализирани енергоспестяващи мерки, включително и изграждане на вентилационна инсталация. След реализацията на пакета от енергоспестяващи мерки, сградата ще попадне в клас „А” на енергопотребление. Необходимо е да бъдат реализирани топлинното изолиране на външните стени, покрива и пода. Предложени са енергоспестяващи мерки за вентилационната инсталация. Предложена е мярка за оползотворяване на възобновяема енергия за подгряване водата за БГВ нужди, а също така и изграждане на система за енергиен мениджмънт и мониторинг.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.