35 370 е стойността на проект, който цели модернизацията на Дома за стари хора „Мария Луиза“, научи Актуално Свищов.
Очаква се съветниците да дат съгласие община Свищов да кандидатства с проект “Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в ДМС». Финансирането за него се очаква от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. Съветниците трябва да разрешат и ползването на средства в размер на 7074.00 лв. (което е 20 % от общия бюджет) за съфинансиране от бюджета на Общината.
С реализирането на даденото проектно предложение ще изпълним основната цел: Повишаване качеството на живот на настанените лица в отделението за лежащо болни в ДСХ „Мария Луиза” град Свищов, чрез гарантиране материалните условия и правилно организиране на безопасна и сигурна среда за потребителите в невъзможност за самообслужване,. Едновременно с това ще се гарантира домашен уют и комфорт, задължително съобразен с основните композиционни и функционални изисквания. Подобряването на средата ще спомогне за запазване на личното достойнство на потребителите, усещане за повишена самостоятелност и контрол над ситуациите.
Проектът предвижда закупуване на 11 броя нови болнични легла – електрически с 5 функции за потребителите в отделение за лежащо болни в Дом за стари хора «Мария Луиза» град Свищов, в комплект с 11 броя болнични матраци – антидекубитални – водоустойчиви, антибактериални и хипоалергични и 11 прикреватни шкафчета – метални с маса за удобство на потребителите при хранене; както и 1 мобилен лифт за пациенти – електрически с необходимите технически характеристики за по-лесно и щадящо обслужване на настанените лица. Отделението за лежащо болни е с възможност за настаняване на 54 от потребителите и към момента е запълнено.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.