Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика финансира проектно предложение на община Свищов за модернизация на материалната база на ДСХ „Мария Луиза“ в Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Договорът за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, по реализирането на проект „Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза” – град Свищов“, е подписан на 12.05.2022 г. и авансовата помощ, в размер на 80% от общото финансиране на Фонда е получена по сметката на община Свищов преди дни.
Общият бюджет на проекта за модернизиране на социалните услуги в Дома за стари хора „Мария Луиза“ – Свищов е в размер на 35 370,00 лева, от които 28 296,00 лв. финансиране от ФСЗ и 7074,00 лв. от Община Свищов.
Със средствата ще бъдат закупени 11 броя нови болнични легла – електрически с пет функции, необходими за потребителите в отделението за лежащо болни в ДСХ, в комплект с 11 броя болнични матраци и 11 броя шкаф-масички за трудноподвижните лица в невъзможност за самообслужване, както и 1 брой мобилен лифт за пациенти за по-безболезнено и професионално обслужване.
Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 30.11.2022 г., а основна цел на проекта е повишаване качеството на живот на настанените лица в отделението за лежащо болни в ДСХ „Мария Луиза” град Свищов, чрез гарантиране материалните условия и правилно организиране на безопасна и сигурна среда за потребителите в невъзможност за самообслужване. Подобряването на средата ще спомогне за осигуряване на домашен уют и комфорт на лицата, запазване на личното им достойнство, като засили усещането им за повишена самостоятелност и контрол над ситуациите.
Домът за стари хора е с капацитет 125 места и има отделение за лежащо болни с 54 легла. В специализираната институция се настаняват потребители от цялата страна, а реализирането на проекта ще допринесе за постигането на следните специфични цели:
1. Да се модернизира материално-техническата база на ДСХ „Мария Луиза” гр. Свищов, с което да отговаря на изискванията за качествено предоставяне на социалните услуги;
2. Да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, съобразно изискванията на европейските норми;
3. Да се постигне социална интеграция на възрастните и хората с увреждания, като част от най-уязвимите групи лица в риск;
4. Да се облекчат физическите страдания и да се съхрани личното достойнство на лежащо болните;
5. Да се улесни обслужването на потребителите;
6. Да се подмени част от наличното обзавеждане в социалната услуга.
Припомняме, че Община Свищов се класира за финансиране, с проект „Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза” – град Свищов“, по Компонент 1 сред проектните предложения на общо 60 бенефициенти.