Стартираха дейностите по подмяна на водопроводната мрежа на селата Драгомирово и Совата в община Свищов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
В община Свищов стартираха аварийни ремонти на довеждащата и захранващата инфраструктура в селата Драгомирово и Совата. Дейностите се извършват със средства в размер на над 300 хил. лева и са осигурени от Капиталовата програма на Общината, която е поела ангажимент за справяне с критичната ситуация с безводието в своите населени места.
Село Совата, в което през 2021 година беше обявено бедствено положение и през което минава третокласен Републикански път, който в границите на селото е негова главна улица, ще бъде извършена реконструкция на хранителен водопровод и част от уличната водопроводна мрежа, с обща дължина 1277 метра. Новопроектираната водопроводна мрежа е предвидено да се изгради от полиетиленови тръби висока плътност предназначени за работно налягане 10 атм. и да се подменят 36 бр. стари сградни водопроводни отклонения.
В село Драгомирово, което също е изправено пред проблема с безводието, предстои подмяна на довеждащия водопровод и водопроводна мрежа. Проектът предвижда подмяна на 2126 мeтра довеждащ напорен етернитов водопровод с водопровод ПЕВП, 10 атм., с което значително ще подобри ВиК инфраструктурата в населеното място и качеството на живот на населението.
Основни цели на проектите са оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението, като мрежата се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона. Загубите на вода ще намалеят до минимум и същата  ще се подава в изискваното качество и напор.
При подходящи метеорологични условия, се очаква дейностите по подмяна на водопроводната мрежа в двете населени места да приключат до 20 април.
Община Свищов продължава да търси различни форми на финансиране за решаване на проблемите с водната криза, която касае и останалите населени места на нейната територия. Амортизиралата водопреносна мрежа е сериозен проблем, който се задълбочава с всяка изминала година и за решаването му са необходими спешни действия и финансов ресурс, с които да се предотвратят критични ситуации и да се осигури нормален живот за хората.