Община Свищов с пореден одобрен за финансиране проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ получи одобрение от оценителната комисия.

На 21 декември 2023 г. Община Свищов получи одобрение за реализиране на проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“, чийто дейности са насочени към реновиране на сградите на НЧ „Развитие-1891“ село Козловец и НЧ „Съзнателност-1899“ село Овча могила.

Проектът е одобрен за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, като дейностите са насочени към подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в две от населените места на община Свищов – Козловец и Овча могила, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност.

По този начин ще бъде осигурена рентабилна и дългосрочна експлоатация на публичните обществени сгради в областта на културата.

Заложените дейности включват:

· Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите;

· Основен ремонт на сградите – ремонт на покрив, подмяна на дограма, топлоизолация на стени, дейности по част електро, отоплителна и вентилационна инсталация;

· Монтаж на фотоволтаична централа за собствени нужди на читалищата;

· Изпълнение на мерки за осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение и други дейности.

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда да бъде реализирана значителна икономия на енергия от обновяването на сградите. Ще бъде модернизирана материалната база, което ще допринесе за комфорта и качеството на работа, и до създаване на по-благоприятна среда за служителите и посетителите.

След изпълнение на заложените дейности и мерки ще бъде повишена енергийната ефективност на сградите на читалищата, което ще ги направи по-приветливи. Това ще доведе до повишаване на културните изяви сред младите хора, увеличаване на посещаемостта на представленията и на броя на желаещите да се включат в формираните състави.

Друга съществена дейност от реализацията на проекта е популяризирането на културно-историческото наследство и разкриване на нови дейности към читалищните състави и групи.

Общият размер на одобрените разходи за изпълнение на проекта възлизат на 2 114 369,43 лева, от които 109 227,32 лева /5,16%/ са собствен финансов принос.