Проект за укрепване на общинския капацитет на община Свищов на стойност над 150 хиляди лева бе одобрен по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съобщиха от пресцентъра на Общината.
 
Проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Свищов, в изпълнение на правомощията по Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ и Закон за хората с увреждания“ бе одобрен по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ по Програмата, съфинансирано от Европейския съюз.
С реализиране на проектното предложение, което е на обща стойност 157 882 лв.,  се цели да се подкрепи реформирането на социалните услуги в Община Свищов, да се улесни прехода към новото законодателство и механизми, чрез укрепване на административния капацитет.
Настоящата процедура предоставя интегрирана подкрепа на общините за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението, като по този начин ще се изпълнят правомощията на Общината по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.
Дейностите по проекта са с продължителност не повече от 24 месеца от стартирането им.