С музика и танци на открито община Свищов отбеляза 12 август- Международен ден на младежта, съобщи пресцентъра на Общината.
Събитието се проведе в Градската градина пред ПБНЧ „ Еленка и Кирил Д.Аврамови“ и събра десетки деца, младежи и граждани. Петъчната вечер беше белязана с много усмивки, добро настроение и желание за танци. Програмата включваше Зумба на открито с Александра Ангелова – Алекса, музикално парти с DJ Kebo и танцово шоу на младежите от ХИП-ХОП формация “Beat the beat” и К-рор група от ШИ „Стефка Филипова“. Заедно и съвсем непринудено в импровизираните уроци по танци се включиха деца и младежи от различни възрасти, които бяха аплодирани от гости и родители.
Музикалното парти на открито се реализира като част от дейностите за популяризиране на проекта на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“ по Договор BG05M9OP001-2.056-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.
За организация на празника отговаряха Общински младежки център и Център“ Компас“, които са създадени в рамките на проекта.