Провежда се обществено обсъждане за издаване на заповед на министъра на земеделието и храните за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2024 година. Това съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

В срок до 8 март 2024 г. заинтересовани физически и юридически лица могат да изпратят до Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури писмени предложения и възражения по проекта на заповед. Планира се в обхвата на заповедта да бъдат включени следните рибностопански обекти на територията на община Свищов:

Река Дунав в следните участъци:
– участък от ферибот – гр. Свищов с координати 43.622329°N, 25.350992°Е до СБА – Свищов с координати 43.618127°N, 25.374397°Е;
– участък от лиман „Свилоза“ с координати 43.6480887°N, 25.303817°Е до р. км 560 с координати 43.651534°N, 25.284720°Е.

Географските координати са изписани в градуси и десетични части от градуса. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности в посочените водни обекти, въведени по силата на други нормативни и административни актове, уточняват от земеделското министерство.