С почти 52 хиляди – 51 900.00 лева Домашен социален патронаж в града се предвижда да бъде модернизиран, научи Актуално Свищов.

Предложението е на кмета Генчев и е одобрено с пълно единодушие от Постоянната комисия Икономическо развитие, финанси и бюджет към ОбС-Свищов. Окончателното решение трябва да вземат градските депутати на редовното си заседание, което ще се проведе на 29 февруари. Със средствата в размер на почти 52 хиляди лева ще бъде закупено ново оборудване за патронажа.

Община Свищов ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика с проект “Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Свищов“

Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Свищов. Необходимо е закупуването на:

2 бр. професионална електрическа печка с шест обединени котлона тип плоча;
1 бр. професионална електрическа фурна на три нива;
1 бр. електрически конвектомат със странично отваряне;
1 бр. картофобелачка с капацитет на зареждане 15 кг.;
1 бр. планетарен миксер с вместимост на басана 40 литра;
2 бр. работни маси – база за планетарни миксери;
1 бр. зеленчукорезачка автоматична за плодове и зеленчуци;
7 бр. ножове за рязане, решетки за кубчета и ножове за настъргване за зеленчукорезачката;
1 бр. работен шкаф с отварящи врати и 3 умивални басейна;
5 бр. стелажи с 4 плътни рафта.
Съгласно Методиката за разпределяне на средствата от фонда е задължително собствено участие, не по-малко от 10%.

Общата сума на проектното предложение е 51 900.00 лева, от които от Фонд „Социална закрила“ – 41 520.00 лв. и собствен принос на община Свищов – 10 380.00 лв. (което е 20 % от общия бюджет).

Актуално Свищов припомня, Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която предоставя доставка на храна по домовете на лица в пенсионна възраст, лица ненавършили пенсионна възраст с ЕР на ТЕЛК и деца с ТЕЛК. Капацитетът на услугата е 300 потребители и към настоящия момент са заети всички места. От 2019 година Община Свищов изпълнява проект „Топъл обяд“ – ежедневно се предоставя обяд на 100 лица от социално уязвими групи на територията на Община Свищов, който се приготвя в кухненски блок на Домашен социален патронаж. ДСП приготвя храна за пациентите от “МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ – гр. Свищов, а също и за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.