В зала № 1 Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов“. Това съобщиха ца Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. На пресконференцията бе представена информация за основната цел на проекта, основните дейности, които ще се изпълняват, очакваните резултати, източника на финансиране и приоритетите на Механизма за възстановяване и устойчивост. Беше представен екипът за управление на проекта.

В изпълнение на същия проект на първи юни, в двора на училището се проведе официална церемония по първа копка, с която се даде официален старт на предвидените строително-монтажни работи.

От Общинвата припомнят, че на 22.12.2023 г. между кмета на Община Свищов Генчо Генчев и Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на образованието и науката беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Образование и умения, Модернизация на образователна среда.

Проектните дейности включват прилагане на широк спектър от мерки за енергийна ефективност, обновяване на наличното оборудване и обзавеждане, както и създаване на достъпна архитектурна среда.

Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основополагащ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Общата стойност на проекта е: 4 294 355,51 лева с включен ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 26 месеца – начало на проекта: 22.12.2023 г.; край на проекта: 22.02.2026 г.

 

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.