С 35 994, 48 лева обновяват кухнята на Домашен социален патронаж, научи Актуално Свищов. Това ще стане по проект “Модернизация на кухненско оборудване на Домашен социален патронаж – Свищов“. Проектът ще кандидатства за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.
За целта ОбС-Свищов трябва да разреши ползването на средства в размер на 3599,45 лв., което е 10 % от общия бюджет, за съфинансиране от бюджета на Общината.
Предложението е на кмета Генчев до местния парламент. Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж. Необходимо е закупуването на: 1 бр. професионална електрическа печка с шест обединени котлона тип плоча, 1 бр. професионална електрическа фурна на три нива,1 бр. планетарен миксер с вместимост 20 литра, 10 бр. тави за готвене с дръжка,10 бр. тави за конвектомат, 5 бр. работни шкафа с отварящи врати от неръждаема стомана, 1 бр. работен шкаф с отварящи се врати с три вградени умивални басейна от неръждаема стомана, 5 бр. стелажи от неръждаема стомана за съхранение на сефертаси, 2 бр. работни маси, изброява до подопечните си съветници кметът.
Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която предоставя доставка на храна по домовете на лица в пенсионна възраст, лица ненавършили пенсионна възраст с ЕР на ТЕЛК и деца с ТЕЛК. Капацитетът на услугата е 300 потребители и към настоящия момент са заети всички те. От 2019 година община Свищов като партньорска организация на АСП, посредством Домашен социален патронаж изпълнява операция тип „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. По тази операция топъл обяд ежедневно се предоставя на 100 лица от социално уязвими групи на територията на Община Свищов, които се приготвят в кухненски блок на Домашен социален патронаж. От 2017 година ДСП приготвя храна за пациентите от МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“, а от 2009 година и за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов.
Изпълнението на дейностите по проекта ще подобри възможностите на Домашен социален патронаж за приготвяне на храната в обекта в този и обем, за по-кратки срокове и ще спомогне за навременното и доставяне до домовете на потребителите. Едновременно с това ще се намалят разходите за енергопотребление.С оглед изискванията на БАБХ ще се осигури необходимото неутрално кухненско оборудване, което ще е съобразено с изискванията за ефективно измиване и дезинфекция, обяснява още кметът до подопечните си общинари.
Кметското предложение трябва да бъде гласувано на редовното февруарско заседание, което ще се проведе на 24-ти. По традиция от последната година съветниците от ОбС-Свищов си провеждат заседанията виртуално от страх да не хванат К-19.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.