Стартира подмяната на напорен и хранителен водопровод към село Червена, община Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

След като преди броени дни приключи подмяната на водопровода към с. Горна Студена, в свищовското село Червена стартира и реализирането на проект: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод с. Червена, община Свищов“. Проектът, който беше договорен в последните дни от предходния мандат на кмета Генчев е на обща стойност 320 000 лева, а средствата за реализирането му са от капиталовите разходи по бюджета на Министерството по на регионалното развитие и благоустройство, по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ за 2023 година.

Действащите хранителен и напорен водопровод на с. Червена са изградени от морално остарели азбесто-циментови тръби 125 мм и 200 мм, а вследствие на честите аварии загубите на вода са съответно 85% на вода за питейно-битови нужди, подавана към селото на хранителен и 38 % на напорен водопровод.

В резултат на инвестицията ще се осигури оптимално използване на водните ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови нужди на населението, на остава въпросът с вътрешно преносната мрежа, която също трябва да бъде подменена, за да се реши напълно проблемът с водоснабдяването.

Водната криза в свищовските села е породена от силно амортизиралата водопроводна мрежа и това е сериозен проблем за населението в общината. През летните месеци аварии оставиха без вода четири населени места, а критичната ситуация доведе до бедствено положение за повече от 3000 души.

Към проблема с безводието общинското ръководство подхожда изключително отговорно и активно работи за намирането на различни източници за финансиране, с които да бъде подменена ВиК инфраструктурата на проблемните села и да се създадат нормални условия за живот на населението.