Неотложен авариен ремонт на част от покрива на бившата поликлиниката в Свищов започна днес. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Неотложен авариен ремонт и хидроизолация ще бъдат извършени на северната част на покрива на поликлиниката. Спешните дейности се налагат поради установен теч, вследствие на увредена хидроизолация на покрива и проникване на дъждовни води. В резултат на това са установени паднали мазилки и периодично наводняване на – мазите, сутерена, отделението по Хемодиализа и намиращите се наблизо кабинети на общопрактикуващите лекари.

Освен това течът пълни и шахтата на асансьора за трудноподвижни граждани, който в момента се подменя с нов, тъй като предходния, заради некачествено изпълнение беше неизползваем. С цел да се избегне проникване на дъждовни води в асансьорната шахта и да се отстрани опасността от късо съединение в електрическата инсталация на новия асансьор, което може да доведе до нещастен случай, застрашаващ живота на пътниците в асансьора, е необходимо преди монтажа му да се извърши ремонт на покрива на поликлиниката.

Трябва да се премахне старата хидроизолация и да се изпълни нова, така че да се реши проблемът с течовете и овлажняването, и да се осигури безопасното използване на сградата и новия асансьор от пациентите и служителите в здравното заведение.

Аварийният ремонт на покрива на поликлиниката в Свищов ще обхване площ от 310 кв. м и е на стойност 28 хил. лева, които са отново за сметка на Общината.