Даден бе старт на проект „Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на хранителен водопровод с. Александрово, Община Свищов“, на стойност 200 000 лв. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Средствата са осигурени по Закона за държавния бюджет за финансиране на общинската Инвестиционна програма.

Техническият проект включва изпълнението на аварийно-възстановителни строителни работи за реконструкция на хранителен водопровод на село Александрово от напорен резервоар V=160 куб.м до входа на село Александрово. Дължината на реконструирания участък е 693 метра, а водопроводът в участъка ще бъде изграден от полиетиленови тръби висока плътност, предназначени за работно налягане 10 атм. с външен диаметър Ø125мм. С доказаната си висока устойчивост на пукнатини при удар, тръбите от PE100 RC са специално пригодени към засилените изисквания при полагане. Те предоставят изключително голяма устойчивост на високо концентрирано натоварване, отразено в наименованието PE100 RC (resistance to cracking = устойчивост на пукнатини).

Досега действащият хранителен водопровод на село Александрово е изграден от азбесто-циментови тръби през 60-те години на миналия век. Същият е основен за водоснабдяване на населеното място. Вследствие на дългата експлоатация водопроводът е силно амортизиран, което води до чести аварии. В резултат и на това, загубата на вода във водоснабдителната мрежа на село Александрово достига до 96% за 2021 г.

В резултат на дългоочакваната инвестиция ще се осигури оптимално използване на водните ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови нужди на населението на село Александрово.

Сн.: Архив Актуално Свищов – Футболисти на Академик доставиха вода в 45 къщи в бедстващо Александрово през лятото на 2023 година.