Община Свищов ще кандидатства с проект „Зеленият Дунав“ по Програма Interreg VI-A Румъния-България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка със стартирала покана за набиране на проектни предложения за кандидатстване, община Свищов ще кандидатства, в качеството си на допустим бенефициент по Програма INTERREG VI-A Румъния – България с проект: „Зеленият Дунав“ /Green Danube – Hard/, Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Проектът ще се реализира съвместно с община Калафат, Румъния и е в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов 2021 – 2027 г

Целта на проекта е развитие на зелена инфраструктура на територията на град Свищов и по-конкретно на ж.к. „Дунав“, който се намира в североизточната част на града. Районът е силно урбанизиран, с множество многофамилни жилищни сгради, голям брой единични бетонни гаражи и неравномерна растителност. В тази зона се наблюдават доминиране на автомобилния трафик и заемане на всяка възможна зелена площ за паркиране, недостатъчен брой детски площадки и влошаващ се климат.

С реализирането на проекта се цели подобряване на околната среда по няколко начина:
– Ново решение на транспортната мрежа – преосмисляне на улиците и намаляването им чрез въвеждане на зона от 20 км/ч и превръщането им в смесени ленти. Преустройство на всички паркинги на територията на комплекса и изграждането им като зелени;
– Изграждане на нова алейна мрежа за свързване на блоковите пространства в обща концепция;
– Нова организация за събиране на битовите отпадъци;
– Изграждане на нови детски/спортни площадки;
– Подобряване на цялостния имидж на квартала (скриване на гаражите).

Заложеният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, а общата стойност на бюджета е в размер на 3 500 000 евро, от които 2 000 000 евро за община Свищов.