Екип от „Геозащита“ – Плевен извършва хидрогеоложки проучвания на територия от бензиностанция „Йоана“ на „33-ти Свищовски полк“ до входа на БКС и улица „Градево“. Това съобщи за Актуално Свищов кметът Генчев.

30 геоложки сондажа трябва да направят специалистите, като вече са извършени близо една трета. „На този целия терен трябва да се изготвят хидрогеоложки доклади, анализи и необходимата техническа спецификация на почвата и терените отдолу. Какви са хидродинамичните слоеве на цялата тази територия. Това е свързано с разработвания от Общината инвестиционен проект за Дунавски индустриален парк“, коментира градоначалникът.

Начинанието се финансира с 1,5 милиона лева, отпуснати с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това е част от реализиране на проекта за индустриалната зона, за да бъдат гарантирани интересите на бъдещите инвеститори – на терена ще минат много комуникации, обясни още кметът.

Проучванията тлябва да приключат в края на август. „И така в началото на септември ще имаме възможност да внесем идейния проект за зоната за финансиране от Плана за възстановяване и развитие.

Този проект ще бъде реализиран, категоричен е кметът. След изготвяне на този хидрогеоложки доклад на специалистите ще бъдат дадени необходимите предписания – какво трябва да бъде извършено по време на изграждането, какво да бъде спазено.

В рамките на проучванията специалистите са изследвали и жилищни блокове, които се наводняват. Резултатите не са добри особено за една от сградите. В момента там на петия метър излиза вода. След окончателното изготвяне на доклада ще бъде дадено предписание какво конкретно да се направи за решаване на проблема.