До дни града на Щастливеца ще е градът с най-много поставени инсталации за събиране на празни пластмасови бутилки, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Общо 11 „Шишеяда“ ще бъдат разположени до дни на оживени и посещавани места в град Свищов, което прави града първенец сред останалите над 20 населени места, участници в кампанията на сдружение BG Бъди активен -„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“.
С кампанията, гражданите на Свищов са предизвикани да събират и пускат в арт инсталациите празни, измити и подсушени пластмасови опаковки. „Шишеядите“ ще бъдат инсталирани на места с по-голям поток от хора – централни паркови и културни зони, исторически местности и забележителности в града, училищата и междублокови пространства. „Град Свищов дава прекрасен пример и ни показва, че нещата могат да се случват, когато има желание. Градът е отличен пример за това, че най-добрите резултати се получават, когато НПО сектор, граждани и администрация работим заедно. Вярвам, че това е пътят, по който трябва да се развиват администрацията и гражданското общество“, казва Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен, координатор на кампанията. В последните години, темата за партньорството между гражданите, местната администрация, НПО сектора и бизнеса за създаването на чиста, красива и достъпна градска среда е неколкократно повдигана от сдружението. “Надявам се чрез този пример повече хора да бъдат готови да поемат отговорност да променят средата, в която живеят, и повече общини да бъдат убедени, че има начин да си сътрудничат успешно с хората„
Свищов се присъедини към кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ oще през пролетта на 2022 г. и благодарение на активното участие и идеи на Община Свищов, той продължава да е един от най-дейните в семейството на “Населените места #БезОтпадъци”. „Община Свищов създаде Център за управление на отпадъците и изгради площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци; създаде организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения; предостави на 22 търговски обекта в Свищов контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати и всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и други. За реализацията на всичко това, успешно си партнираме с НПО сектора, както и с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс България““ , казва г-н Генчо Генчев ,кмет на Община Свищов. Преследвайки целите, които си е поставила по реализиране на Програмата си за управление на отпадъците за периода 2021-2028, Община Свищов се е насочила и към работа с най-малките – „Интересният и забавен дизайн на „Шишеядите“ е причината да изберем част от тях да бъдат инсталирани именно около учебните заведения. Така по забавен начин ще се провокира интереса на младите хора и ще се възпита в тях желанието да бъдат активни участници в опазването на околната среда, чрез разделно събиране на отпадъците.“
„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ тече в над 20 населени места, в които Шишеяд гостува на различни партньори – общини и учреждения, НПО формирования, бизнес организации. Целта която са си поставили организаторите е да бъдат събрани 20 000 кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране. „PET пластмасата може да се рециклира многократно, а по-правилният начин за това е опаковките да бъдат изхвърляни заедно с капачките, като преди това бъдат смачкани, за да намалят обема си“, казва Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ.
„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ се осъществява като част от проекта Партньорство за красива и чиста България на сдружение BG Бъди активен