Започват дейностите по реконструкция на довеждащ водопровод от „Гиглик 1“ до черпателен резервоар в с. Хаджидимитрово, община Свищов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Ремонтните дейности са на стойност 1,1 млн. лева и са осигурени по Закона за държавния бюджет за Инвестиционната програма на община Свищов.

Изпълнението на строително-монтажните работи по изготвения технически инвестиционен проект включват подмяна на достигащ гравитачен водопровод от дренаж „Гиглик 1“ до съществуващ изчерпателен резервоар с обем V=50m3 извън регулационните граници на селото, с което се цели преустановяването на аварии и увеличаване на водното количество за населеното място. Новопроектираният доставящ водопровод е с обща дължина на трасето – 4 134 м. и е предвидено да бъде изграден от полиетиленови тръби с висока плътност, предназначени за работно налягане 10 атм.

Срокът на изпълнение е 4 месеца.

Село Хаджидимитрово е едно от населените места в община Свищов, чиито жители са системно подложени на режим на водата и безводие през лятото. Изцяло амортизираната водопреносна мрежа изисква огромен финансов ресурс, с който общината не разполага, но действията, които общинската управа предприема през последните няколко години, за поетапна подмяна и ремонт на ВиК инфраструктурата, показват загриженост към хората и последователни усилия за създаването на нормални условия за живот. Следвайки своята целенасочена политика, община Свищов продължава с проектирането и търсенето на финансиране от страна на различните институции, с което цели подобряване на водоснабдяването на населените си места.