Русия не е разположена „по средата на американските бази с ядрено оръжие“, както твърди разпространявано във Фейсбук изображение, пише https://factcheck.bg/.
• Маркираните със символа на НАТО места не отговарят на действителното присъствие на Алианса. Присъствие на НАТО не означава “американски бази”, нито предполага наличие на ядрено оръжие.
• Само пет натовски държави – Италия, Нидерландия, Белгия, Германия и Турция – складират американски ядрени бойни глави в рамките на „ядреното споделяне“ на НАТО.
В социалните мрежи се разпространява изфабрикувана карта на земното кълбо, осеяна с емблемата на НАТО и придружена от ироничен текст: „Погледнете как Путин е разположил, най-нагло, държавата си, точно по средата на американските бази с ядрено оръжие!!!“. В центъра на изображението е поставена Русия, оцветена в жълто и обградена от символите на Алианса.
Същото изображение се появява в публикации в Туитър и интернет страници на различни езици още през 2018 г., а през последните месеци българската му версия е споделена няколкостотин пъти във Фейсбук.
Разпространяваната информация преплита няколко понятия, които не означават едно и също. В изображението е използвана емблемата на НАТО, но в текста се говори за „американски бази с ядрено оръжие“. Неправилно е да се поставя знак за равенство между НАТО и американски военни бази, още по-малко да се твърди, че във всички тях има ядрено оръжие.
Показва ли картата “бази” на НАТО
Изфабрикуваната карта и съпътстващите я твърдения вече са опровергавани от португалската организация за проверка на фактите “Полиграф” и Агенция Франс Прес. Емблемите на НАТО на картата не показват “бази на НАТО”, а световното присъствие на Алианса е силно преувеличено.
НАТО е съюз за колективна сигурност на 30 държави от Европа и Северна Америка.  Алиансът няма собствени военни сили, а разчита на военния капацитет и бази на своите 30 държави членки. Като международна организация НАТО разполага с мрежа от местни структури, част от които военни, а друга част – цивилни.
Картата по-долу е от официалния сайт на Алианса и показва обектите, които влизат в структурите му – командни щабове, станции за наблюдение, тренировъчни центрове, мултинационални отряди. Не всички от изобразените местни структури са военни – например, централата на Алианса в Брюксел, Белгия, представлява административния и политически център на организацията.
В сайта на НАТО са достъпни и останалите локации, на които съюзът оперира с различни цели – например военни мисии или противодействие на тероризма. Тези обекти също не съответстват на информацията от разпространяваната във Фейсбук карта.
Извън структурите на НАТО, по света съществуват и военни бази, обвързани със САЩ по силата на двустранни споразумения за сътрудничество в областта на отбраната. Тези бази са предназначени за съвместно ползване между американски и местни въоръжени сили в съответните държави и не са част от системата на НАТО, нито имат ядрено оръжие. Американското ядрено оръжие е разположено предимно в САЩ и малка част в Европа.
Къде в Европа има ядрено оръжие
Текстът към картата с емблемите на НАТО твърди, че в обозначените “бази” се съхранява ядрено оръжие на САЩ. Всъщност, само пет държави членки на НАТО складират ядрено оръжие на територията си. Това са Италия, Нидерландия, Белгия, Германия и Турция. Други две държави от НАТО – Франция и Великобритания – имат собствен ядрен потенциал. Повечето членки на Алианса, включително тези, граничещи с Русия или най-близо до нея, нямат ядрено оръжие на територията си.
И петте страни членки на НАТО са получили американски ядрени бойни глави по силата на споразумения за „ядрено споделяне“ между САЩ и останалите държави от Алианса. Тези споразумения гарантират споделена отговорност за сигурността на НАТО, тъй като по-голям брой страни членки получават роля в процеса по вземане на решения за ядрената политика в ситуация на криза.
В петте държави в Европа по силата на „ядреното споделяне“ има около 100 ядрени бойни глави. Те се складират във военновъздушни бази, контролирани от военните министерства и военновъздушните сили на всяка от страните. Споразуменията гласят, че, за да бъдат активирани оръжията, е необходима едновременна оторизация от страна на САЩ и на приемащата държава, т.е. решението за употреба на ядрено оръжие не се взема еднолично.
Ядрените оръжия в седемте натовски държави са многократно по-малко, отколкото притежават двете ядрени свръхсили Русия и САЩ.
Русия е най-голямата ядрена сила в света
Още от времето на Студената война доминиращи ядрени сили в света са Русия и САЩ. По данни от началото на 2022 г. Москва има близо 6 хил. бойни глави, а Вашингтон –  над 5,4 хил. Информацията за конкретните ядрени способности е приблизителна, тъй като не всички данни се споделят публично поради съображения за сигурност.
Девет страни в света доказано имат собствен ядрен потенциал. По-малките ядрени сили са Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израел и Северна Корея.
По-голямата част от страните членки на Алианса, включително тези в най-пряка близост до Русия, не складират ядрени бойни глави. В същото време основният ядрен потенциал на Русия е концентриран в западната част на страната – в близост до границата с НАТО.
Проверено:
Разпространяваната във Фейсбук карта е изфабрикувана и не отговаря на реалността. Емблемите на НАТО на картата не отбелязват действително присъствие на Алианса. Твърдението, че Русия е обградена от „американски бази с ядрено оръжие“ също не отговаря на истината. Бази на НАТО не означава “американски бази”, нито наличие на ядрено оръжие. Само пет натовски държави – Италия, Нидерландия, Белгия, Германия и Турция – складират американски ядрени бойни глави в рамките на споразумения за „ядрено споделяне“ на НАТО.
Катерина ВАСИЛЕВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.