Росен Маринов, ръководител на общинската Дирекция Култура и културно наследство защити дисертация във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, научи Актуално Свищов.

Темата, която е разработил свищовлията е “Публични празници в периода на социализма (по примера на Свищов)“. Защита е била в Катедра Нова и най-нова история на България във висшето училище. Научен ръководител на Росен Маринов е проф. Маргарита Карамихова.