Директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов отново представлява Община Свищов в Съвета на настоятелите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

На свое заседание, проведено вчера, 25 юни 2024 г., Академичният съвет на Стопанска академия „Д. А. Ценов” утвърди 8-членния състав на Съвета на настоятелите. В състава на новото Настоятелство на Свищовското висше училище за мандат 2024 – 2028 г. бяха избрани изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Като представител на Община Свищов, сред членовете на съвета отново бе избран директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов.

За председател на Съвета на настоятелите е избран Николай Дойнов – председател на Съюза на Народните читалища в България, а останалите членове на Настоятелството в предстоящия манат са както следва: Недялко Чандъров – главен изпълнителен директор, председател на УС на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп; Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (предложение на МОН); Ивайло Маринов – ръководител Служба по търговско-икономически въпроси, Министерство на икономиката, посолство на Р България в Румъния, първи секретар, отговарящ за службата по търговско-икономически въпроси, придобил ОНС „доктор” в СА „Д. А. Ценов”; Йордан Чорбаджийски – изпълнителен директор и член на УС на Black Sea Gold Pomorie, председател на Националната лозаро-винарска камара, възпитаник на Свищовското висше училище; Петър Джелепов – зам.-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”; Николай Костадинов (предложение на Студентски съвет).

След утвърждаване на състава, членовете на Академичния съвет изразиха увереност, че новият Съвет на настоятелите ще бъде активен партньор на Свищовската академия при осъществяване на ефективно и прозрачно управление, и при насърчаване на основните дейности на Висшето училище.

Актуално Свищов припомня, че в края на май Росен Маринов, ръководител на общинската Дирекция Култура и културно наследство защити дисертация във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.