73 СИК Радев 174  Герджиков 37
21 СИК Радев 248  Герджиков 76
10 СИК Радев 119  Герджиков 29
34 СИК Радев 151 Герджиков 21
16 СИК Радев 165 Герджиков 46
83 СИК Радев 181 Герджиков 40
1 СИК Радев 101 Герджиков 20
9 СИК Радев 79 Герджиков 27
26 СИК Радев 193 Герджиков 33
69 СИК Радев 131 Герджиков 21
17 СИК Радев 257 Герджиков 67
89 СИК Радев 162 Герджиков 55
5 СИК Радев 155 Герджиков 46
56 СИК Радев 53 Герджиков 5
6 СИК Радев 149 Герджиков 30
35 СИК Радев 166 Герджиков 68
62 СИК Радев 207 Герджиков 43
65 СИК Радев 148 Герджиков 39
11 СИК Радев 175 Герджиков 49
7 СИК Радев 203 Герджиков 59
70 СИК Радев 90 Герджиков 10
12 СИК Радев 158 Герджиков 74

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.