Въвежда се режим на водата в село Горна Студена. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проблемите с безводието в община Свищов продължават. Силно амортизиралият довеждащ водопровод и загубата на вода по трасето доведе до силното намаляване на дебита на водоизточника, осигуряващ вода за питейно-битови нужди за с. Горна Студена, община Свищов, което създаде сериозен проблем с водоснабдяването в поредното населено място в община Свищов.

В резултат на това, със своя заповед № 725 от 21.07.2023 г., управителят на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев въведе режим на водоподаването в с. Горна Студена, община Свищов, с две зони и с ред на получаване на вода, както следва:

Зона I – Южна част: понеделник, петък и неделя от 8.00 ч. до 17.00 ч.;
Зона II – Северна част: вторник, четвъртък и събота от 8.00 ч. до 17.00 ч.