Одобриха средства за ремонта на паметника на 33-ти Свищовски полк, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на областната управа във Велико Търново. В Областния регистър на военни паметници е вписан построения и открит през миналата година военен паметник на 24 опълченци, загинали в Руско-турската война 1877 – 1878 г. в с. Овча могила, община Свищов.
Заседание на Областната комисия „Военни паметници“ се проведе в Гербовата зала на Областната администрация във Велико Търново. То бе председателствано от областния управител инж. Георги Гугучков и в него участваха представители на Министерството на отбраната, общините от областта, Историческите музеи във Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. На срещата бяха и представители на Военния клуб в старата столица, Областния съвет на съюза на офицерите от запаса и резерва, Областния съвет на съюза на ветераните от войните и на дружеството „Военноинвалид“ във Велико Търново и др.
Заседанието премина при следния дневен ред: обсъждане предложенията на кметовете на общините за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници, свързани с Балканските войни и искане за вписване в Областния регистър на военните паметници, построени през 2022 г. Комисията разгледа 15 предложения от шест общини – Сухиндол, Стражица, Свищов, Павликени, Велико Търново и Елена. Десет от тях ще бъдат представени на Министерство на отбраната, заедно с количествено-стойностни сметки и необходимата документация с разчет на разходите. Областният управител инж. Георги Гугучков уточни, че за област Велико Търново ще бъдат отпуснати около 30 000 лв. за ремонт на военните паметници, свързани с Балканските войни.
За финансиране областната комисия одобри: паметник „За тебе те умряха“ в Община Сухиндол; паметник в с. Горски Сеновец, община Стражица; паметник в с. Ново градище, община Стражица; паметник в с. Балканци, община Стражица; паметник на 33-ти Свищовски полк в гр. Свищов; паметник в с. Михалци, община Павликени; паметник гр. Павликени, община Павликени; паметник в с. Беляковец, община Велико Търново; паметник в гр. Килифарево, община Велико Търново; паметник в с. Палици, община Елена. По втора точка бе решено в Областния регистър на военни паметници да бъде вписан построения и открит през миналата година военен паметник на 24 опълченци, загинали в Руско-турската война 1877 – 1878 г. в с. Овча могила, община Свищов.