С два месеца се удължава срока на ремонтните дейности на Търговската гимназия, научи актуално Свищов. По този начин ремонтът няма да приключи преди 15 септември, както бе планирано.

Строителната площадка на гимназията бе открита с протокол от 30.01.2023 г. – дата, на която започва да тече и срокът за изпълнение на предвидените за обекта строително-монтажни работи.

Ремонтът е на стойност от близо три милиона лева европейско финансиране. Изпълнител е „Парсек груп ЕООД“. Сумата се увеличи с още 220 хиляди лева. МОН предостави допълнителните средства на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ за цялостна подмяна на отоплителната инсталация. Именно отоплението и температурите в класните стаи се оказа сериозен проблем през последната мека зима, когато температурите в класните стаи бяха 15 градуса.

Сградата на Търговската гимназия е национален паметник на културата, построена е от австрийския архитект Паул Бранк през 1895 година като умалено копие на Виенския държавен университет.