Ремонт за над 6.5 милиона лева гарантира добра свързаност на община Свищов с автомагистралата Русе – Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Днес стартира първи етап от ремонт на важна 7-километрова отсечка, която ще свързва общинския център с бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново. Технологичният проект за част пътна включва цялостно преасфалтиране и подмяна на асфалтовите пластове, подобряване на отводняването, профилиране на пътните банкети и отстраняване на излишна растителност на третокласен път III-405. От връзката му с път III-407 (кръстовището към с. Совата и с. Козловец), през с. Царевец, до входа на град Свищов, където ще се свърже с участъка, който през 2020 година Общината рехабилитира.
Ремонтът ще се осъществи в два етапа. В първи етап, който стартира днес и ще бъде изпълнен от ВиК „Йовковци“, ще бъде реализиран обект „Аварийна подмяна на уличен водопровод в с. Царевец, по улица „Втора“. Участъкът е силно компрометиран и с неговия своевременен ремонт ще се избегнат бъдещи проблема за цялостната настилка, която предстои да бъде положена във втори етап. Обхватът на подмяна включва 1200 метра линеен участък и 50 броя сградни водопроводни отклонения. Съществуващият амортизиран азбесто-циментов водопровод ще бъде подменен с полиетиленови тръби, с висока плътност, което ще доведе до намаляване загубите на вода и предоставяне на по-качествена услуга на абонатите. След подмяната на водопроводния участък и изминаване на технологичното време за улягане на изкопа, ще стартира и вторият етап от дейности по пътния участък и подмяна на настилката, съгласно технологичния проект за ремонта – част пътна.
Стратегическата цел на ремонта е подготовката на пътната инфраструктура, която ще свързва общинския център с бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново. Участъкът се характеризира се с висок и интензивен трафик, поради непосредствената близост на ферибота Зимнич – Свищов и е от изключителна важност за транспортната свързаност, и развитието на местната икономика.
За предстоящия ремонт във втори етап ще бъдат осигурени средства по програмата за текущ ремонт от Агенция „Пътна инфраструктура“.