Ректорът на Академията посрещна ученици от четири училища от страната по Национална програма „Иновации в действие“, съобщиха от Висшето училище.
В съответствие с планираните от свищовската Алма матер академични мероприятия и на основата на добрите партньорски отношения на университета с образователни центрове от среден ешелон, Стопанска академия бе домакин по Национална програма „Иновации в действие“, събрала в едно за обмен на добри практики ученици и представители на ръководния състав от ДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, 203 ПЕГ „Свети Методий“ – София и ПАГ „Никола Вапцаров“ – Бяла Слатина.

Проведеният форум е своеобразна част от новата управленска платформа на Академията. Една от нейните основни цели е да изгради мост на сътрудничество между академичната общност и училищните структури в страната. Амбициозната идея е насочена към по-добра образователна услуга и предприемане на информиран избор по отношение възможностите за бъдещо професионално развитие на младите кадри от гледна точка на стопанския интегритет на България в контекста на европейските ценности.
В рамките на изнесените протоколни мероприятия официалните делегации бяха посрещнати от Ректора на висшето училище – проф. д-р Марияна Божинова, експертите от Кариерния център при Стопанска академия и Организатора „Културни дейности и академичен музей“ – Маргарита Дончева.
В своето приветствие към официалните гости Ректорът на Стопанската академия подчерта изключителната си удовлетвореност от положените основи на сътрудничество, като отбеляза, че само на основата на съвместен подход и споделена отговорност по високо благородния път на заетите в образователната сфера специалисти могат да бъдат постигнати устойчиви резултати с непреходна роля за утвърждаване на просветителската мисия сред новите поколения експерт икономисти за силна и независима България в обединена Европа.

Заложената организационна програма бе допълнена от изнесена презентация за основните моменти в технологията на обучение от д-р Пламен Петров – Организатор „Образователен маркетинг“ и актуалните условия за изпълнение на заложения от Академията план-прием с хоризонт 2023 година.
Огромен интерес сред учениците и бъдещи кандидат-студенти на Стопанска академия предизвика посещението в Академичния музей, където бяха представени историята, традициите и културата на образователната институция и града с акцент от г-жа Дончева, че в основата на успеха на нашето общество е комбинацията на добрите традиции от миналото с възможностите на настоящето и с визията за бъдещето, които днес са и залог за постигане на желаните от всички нас устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.