Ректорът проф. д-р Марияна Божинова получи максимална оценка от министъра на образованието за своя Годишен отчет за изпълнение на политиката, заложена от МОН за развитие на СА „Димитър Апостолов Ценов“, научи Актуално Свищов.
Документът на проф. Божинова е оценен с оценка 3,95 при максимална оценка – 4. Това става точно две години след като проф. Марияна Божинова бе избрана за ректор на свищовската Алма матер.
„Днес, 18.02.2022 г., се навършват 2 години от ректорския ми мандат. Това е повод за равносметка. Удовлетворена съм, че с общи усилия и градивна енергия на академичната общност Стопанската академия се стабилизира финансово и реализира успехи във всички направления: учебна дейност – нови бакалавърски и магистърски специалности, вкл. с други университети, ръст при приема на студенти, участие в над 25 научно-изследователски и образователни национални и международни проекти, увеличаване на научните публикации в Scopus/WoS, много нови партньорства с бизнеса и образователни институции, споделяне на ресурси и участие в научни и образователни мрежи и още… Вървим в правилната посока и това се вижда и оценява. Резултатът е една от най-високите оценки, която получих като ректор от министъра на образованието и науката на Годишния ми отчет за изпълнението на Политиката, заложена от МОН, за развитието на висшето училище – 3,95 (от 4,00 максимална).
Продължаваме напред! Заедно можем! Благодаря на цялата академична общност за подкрепата!“, коментира проф. Божинова.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.