Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова, удостои с почетния знак на Свищовското висше училище проф. Йото Йотов при поредното му гостуване в родната Алма Матер. Това стана на среща, която свищовският възпитаник проведе с академичното ръководство и редакторите на научни списания, които Академията издава. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Академията. Проф. Йотов благодари за оказаната му чест при връчване на почетния знак на Академията и с нескрито вълнение сподели, че приема Свищов като свой втори роден град, а за родната Алма Матер е готов да помага винаги с каквото може.
Йото Йотов завършва в Свищовската академия спец. „Международни икономически отношения” през 2000 г. Към настоящия момент е професор в LeBow College of Business към университета Drexel (Филаделфия, САЩ) и професор-изследовател в Центъра за международна икономика на института ifo (Мюнхенски университет, Германия). Проф. Йотов е член на редакционните колегии на Economics Letters и The Review of International Economics и гостуващ редактор в The European Economic Review. Той е член и на международната редакционна колегия на списание „Бизнес управление” – издание на СА „Д. А. Ценов”. Гост-редактор е на специалните броеве „Gravity at Sixty” и „Economics Sanctions” в European Economic Review. Член на борда на директорите на Midwest International Economics Group.
Проф. Йотов е преподавал в Принстънския университет, Мюнхенския университет и Тюбингенския университет. Основните му научни интереси са в областта на международната търговия, търговската политика и икономическите санкции, а научните му статии се публикуват в The American Economic Review, The Economic Journal, The Journal of International Economics и The International Economic Review и други списания. Проф. Йотов е съавтор на книгата „An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model” и член на авторския колектив на „International Trade and Production Database for Estimation” и „The Global Sanctions Database”.
Възпитаникът на Свищовската академия е предоставял научни становища, изследвания и консултации на много международни организации (Световната търговска организация, Световната банка, Европейската комисия, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд) и правителства (Канада, Германия, Испания, Обединеното кралство, САЩ). Изследванията му са финансирани от Фондация Бертелсман, London School of Economics (IGC) и Оксфордския университет (CCR).
Проф. Йотов е член на новосъздадения, по инициатива на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов, Експертен съвет за икономически анализи, който беше представен на 11 октомври 2022 г. Експертният съвет е своеобразен държавен тинк-танк и се основава на подобни практики в страни като Франция и Германия. Съставен е от изтъкнати български и чуждестранни специалисти с богата академична биография, които ще изготвят икономически анализи, становища и препоръки с цел подобряване на икономиката и благосъстоянието на страната.
Проф. Йотов се занимава с научни изследвания, свързани с теорията на гравитацията в международната търговия. Има разработен обучителен курс (по поръчка на Световната търговска организация), който е преподавал над 50 пъти – за служители на Световната банка, СТО, за различни правителства, институти и университети по света. Курсът по теория и приложение на гравитацията в международната търговия проф. Йотов изнесе за втори път в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, като в него участваха преподаватели от Румъния, Палестина и България.
При гостуването си в Академията проф. Йотов проведе и среща-дискусия с докторанти, млади изследователи и научни работници на тема „Научно писане и публикуване”. Той сподели своя опит с младите изследователи за да могат те да подобрят уменията си за писане и публикуване на научни трудове. Дискутирани бяха теми в областта на: подходите за определяне на заглавие на научна статия, изследователска теза, цели и хипотези; етичните правила за събиране на данни, докладване на резултати и позоваване на източници; какво е научен дебат и как да разграничим научното доказателство, предположението и спекулацията; стила и езика в научното писане; избора на списание и неговия импакт фактор.
Проведените в Академията срещи бяха част от проект по Програма „Fulbright Specialist” и се организираха съвместно с Алумни клуба на завършилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”, на който клуб проф. Йотов е пълноправен член.
При поредното си гостуване в родната Алма Матер, Йото Йотов се отдаде и на друга своя страст – „цар футбол”. Като студент той е участвал в академичния отбор по футбол, а сега е член и на алумни клуб „Легендите”, обединяващ възпитаници на Стопанската академия от различни поколения, любители на този спорт. След работните срещи се проведе и тазгодишната „битка на зеления терен” на Легендите, като отборът на проф. Йотов победи звездния отбор на проф. Шишманов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.