Успешна бе годината за СА „Димитър Апостолов Ценов“ въпреки трудностите в национален и международен план. Равносметката направи пред Актуално Свищов проф. д-р Марияна Божинова, ректор на свищовската Алма матер.
„2022 беше трудна поради неблагоприятни национални и международни фактори, но добра за Академията – увеличен прием на студенти платено обучение, почти максимална оценка от министъра на образованието и науката на ректора за изпълнение на политиката за развитие на СА, разписана от МОН, нови партньорства с университети от чужбина и България, и с бизнеса, увеличени работни заплати на целия персонал на Академията и нови проекти“, коментира проф. Божинова.
Очакванията за 2023 година са отново за трудна година поради външни фактори, но сме оптимисти, че отново ще се справим, заяви ректорът.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.