Регистрират кладенци и герани до края на ноември, съобщиха от Басейнова дирекция „Дунавски район“. Юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори и дренажи до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)
Подробности може да откриете ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.