Регионалното министерство обяви нов конкурс за избор на управител на „ВиК Йовковци“ ООД дни след провеждане на общото събрание на водната компания с мажоритарен собственик държавата, съобщи вестник „Борба“. Сегашният управител Илиян Илиев е временно назначен, но също ще участва в надпреварата, потвърди за изданието самият той. До 9 декември т. г. всички кандидати трябва да подадат документите си.
Правилата за провеждане на конкурса остават непроменени. Той ще бъде в три етапа, като на първия ще се извърши подбор по документи, а на втория допуснатите кандидати трябва да представят концепцията си за развитие на търговското дружество за 5-годишен период. Третият етап ще бъде събеседване с кандидатите, като ще им бъдат задавани въпроси по представената концепция, проверка доколко познават нормативната уредба, отнасяща се до дейността на ВиК дружества, оценка на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Минималните изисквания към тези, които ще участват в конкурса, са да имат висше инженерно, икономическо или юридическо образование със степен „магистър“. Другите две важни изисквания са най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност предоставяне на комунални услуги или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.
След като бъде избран шефът на „ВиК Йовковци“, с него ще бъде сключен договор за управление за срок от 5 години.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.