С общите усилия на община Свищов и управителя на МБАЛ – Свищов Илиян Венков се реши важен поблем за Свищов и региона, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка с мотивирано предложение от управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов и положително становище на Министерство на здравеопазването, със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново се разкрива Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) към лечебното заведение.

Разкриването на ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД ще улесни достъпът и ускори медицинската експертиза на населението от общинските центрове Свищов и Полски Тръмбеш, и населените места от двете общини. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.) предстои обучение на лекарите, включени в състава на ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).