Общо подали заявления за получаване на компостери за цялата община са 924 домакинства, от които 70 за град Свищов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Тяхното предоставяне вече започна за подалите заявление граждани.

От началото на юни ОП „Чистота – Свищов“ започна предоставянето на индивидуални компостери за домакинствата, които са заявили желание да получат такива.

Компостерите на живущите в Свищов се раздават на място в Общинското предприятие, на адрес: ул. „33-ти Свищовски полк“ № 87.

Гражданите, които са подали заявление да им бъде предоставен компостер, могат да го получат на посочения адрес, всеки работен ден от 8:00 до 15:00 часа, след удостоверяване на своята самоличност и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

Компостерите за жителите в населените места от община Свищов са предоставени на кметовете на съответните кметства, които имат ангажимент за организацията и предаването им на всяко подало заявление домакинство.