Днес стартира дейността си „Радиоклуб“ към Свщовска професионална гимназия „Алеко Константинов“. Негов ръководител е Красимир Кирилов, който дълги години се занимава с радиолюбителска дейност, а сега е мотивиран да предаде своите познания на младежите избрали да се включат в клуба.

Целта на клуба е младите радиолюбители да повишават познанията си и своите практически умения в съвременните комуникации, подръжката на апаратите, радиопредаването и установяване на контакти с други радиолюбители.

Още в първото си занятие учениците се запознаха с това, че въпреки модерните и съвременни средства за комуникация в случаи на бедствия и аварии, когато мобилните мрежи са повредени, радиостанцията остава единствен източник на комуникация.
Галя НЕДЯЛКОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.