В срок до 17 декември всички работодатели в частния сектор с 50 или повече назначени лица са длъжни да изпълнят предписанията на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, наричан от някои „Закон за защита на доносниците“.

Същите трябва да създадат и оповестят в интернет сайта на фирмата и в офисите ѝ за съществуването на „канал“ за вътрешно подаване и разглеждане на сигнали за нарушения и нередности. „Каналът“ не е нищо друго освен правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по разглеждането им. Те трябва да гарантират пълнотата, целостта и поверителността на сигнала и самоличността на „доносника“ и да възпрепятстват достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

Работодателите трябва да назначат / определят един или повече служители, които отговарят за „разследването“ на „доносите“ или да аутсорснат тези функции (Бел. на ред. да възложат функциите на друг).

Във веки случай трябва да водят таен регистър на всички подадени и разгледани доноси, който да бъде на разположение в случай на проверка. За проверяващ орган е определена Комисията за защита на личните данни.
Разбира се, предвидените задължения могат и да не бъдат спазени от работодателите, но това им носи риск. За нарушения фирми и еднолични търговци ще бъдат глобявани с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. При повторно нарушение – от 10 000 до 30 000 лв.

Законът предвижда забрана за каквито и да било ответни действия или неблагоприятно третиране спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нередност.

Идеята, в крайна сметка, е да се осигури защитата на хората, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нередност, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

адв. Ясен Кръстев

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.