Публично обсъждане на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Общината за 2022 година ще се проведе на 26 май, научи Актуално Свищов.
Обсъждането е на основание параграф 140, алинея 4 от Закона за публичните финанси.
На обсъждането са поканени граждани, представители на бизнеса, медии, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и др.
Обсъждането ще се проведе от 17, 30 часа, петък – 26 май в зала 1 на Общината.