Община Свищов и Център „Компас“ организират приемни дни във всички населени места. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
През месец октомври ще бъдат организиране Приемни дни за всички жители в цялата Община
Експертите от екипа на Център „Компас“, ще предоставят консултация по проблеми, свързани с трудова заетост, образование, здравеопазване, социални дейности и психологическа подкрепа.
С изнесените приемни дни се цели да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване, трайна интеграция на най-уязвимите обществени групи и намаляване на бедността.
Всеки ден екипът ще посещава различно населено място в Общината, ще се срещат с лица, имащи нужда от подкрепа и ще ги информират относно подходящите за тях мерки, които биха могли да подобрят социалния им статус.
Ролята на Центъра е цялостната координация, взаимодействие и проследимост на мерките, процеса и резултата на интеграцията на целевите групи.
Дейностите са част от реализацията на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов “, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Приемните дни ще са организирани при следния
Предварителен График:

20.10.2022г. с. Царевец Преди обяд Кметство
с. Совата След обяд
с. Хаджидимитрово След обяд Кметство

21.10.2022г. с. Драгомирово Преди обяд Кметство
с. Морава След обяд Кметство
с. Деляновци След обяд Кметство

24.10.2022г. с. Овча могила Преди обяд Зала на читалището
с. Червена След обяд Кметство
Българско Сливово След обяд Кметство

25.10.2022г. с. Козловец Преди обяд Кметство
с. Алеково След обяд Бившият младежки дом

26.10.2022г. с. Александрово Преди обяд Зала за гласуване
с. Горна Студена След обяд Кметство

27.10.2022г. Ореш Преди обяд Пенсионерски клуб

28.10.2022г. Вардим Преди обяд Кметство

За всички жители на Община Свищов услугите по консултиране се предоставят всеки работен ден на място в офиса на на Център „КОМПАС“:
ул. „Цар Освободител“ № 74 в гр. Свищов
/в сградата на отдел „Местни данъци и такси“, входа за НАП/
Email: compass.svishtov@gmail.com
Тел: 0884 36 95 95 – Офис Център „КОМПАС“